Katuse ja vihmavee süsteemide hooldus

Iga katus vajab hooldust – see tagab katuse toimivuse ning pika kasutusea. Katuse korrapärane hooldus aitab ka ennetada võimalikke probleeme tulevikus. Sammaldunud katusepind kannatab pideva niiskuse all, samuti  visuaalne väljanägemine ja langeb kinnisvara väärtus. Iga katusetüübile tuleb hoolduse puhul läheneda erinevalt. Usalda hooldus meie kätesse, sest me teame kuidas seda teha turvaliselt.

  • Puhastame ja peseme katused ning vihmaveesüseemid
  • Teeme vajalikud parandustööd
  • Vahetame välja kahjustunud detailid
  • Parandame vihmavee süsteemide leked
  • Talvel eemaldame liigse lume ja jääpurikad
survepesur