Fassaadid

KÜSI PAKKUMIST
  • Konsulteerime fassaadi katte valikul, mõõdame ja projekteerime
  • Paigaldame roovituse, soojustuse ja laudvoodri
  • Paigaldame aknapiirde lauad ja karnisiisid
  • Paigaldame roovituse, soojustuse ja kivipuruplaadi
  • Teostame fassaadi soojustamist ja krohvimis tööd
  • Soojustame sokli ja vundamendi
  • Aitame fassaadi lisatarvikute ning vihmaveesüsteemi valikul
  • Ehitame valmis tuule- ja räästakastid
  • Paigaldame vajalikud akna- ja sokli veeplekid
  • Teostame materjalide transpordi objektile ja ehitusjäätmete veo prügilasse

Puitfassaadide ehitus

Fassaadivooderduseks soovitatakse kasutada kuusepuitu. Oma erilise rakuehituse tõttu imeb kuusepuit männist vähem niiskust ning niiskusest tingitud muutused on väiksemad.

Vaata edasi

Õhekrohv fassaad

Õhekrohvi süsteemid koosnevad aluspinnale liimitud ning vajadusel lisaks ka tüüblitega kinnitatud vahtpolüsteroolist või mineraalvillast, mis kaetakse  armeeringkihiga.

Vaata edasi

Kivipuruplaadid

Kivipuruplaadid on loodusliku kivipuruga kaetud plaadid, mida kasutatakse peamiselt eramajade, kortermajade, ventileeritavate fassaadide ehitamisel ja renoveerimisel.

Vaata edasi